ବାସଙ୍ଗର

 ଉପକାରୀତା

ବାସଙ୍ଗ ଗଛ ଏକ ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ଅଟେ । ଏହି ଗଛ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ବାସଙ୍ଗ ଗଛକୁ ବାଡ଼ି ଓ ବଗିଚା ବାଡ଼ରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ପତ୍ର ୩-୮ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ଫୁଲ ୨-୩ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ହୁଏ । ଗଛରେ ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ । ବାସଙ୍ଗ ଗଛର ଫଳ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳରେ ଚାରୋଟି କରି ମଞ୍ଜିଥାଏ

ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା: ବାସଙ୍ଗ ଫୁଲକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣକରି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ଅଳ୍ପଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ୪ଟି ଗୁଳି ତିଆରି କରି ରଖନ୍ତୁ । ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଖାଇଲେ ସଂଗେ ସଂଗେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣକରି ଏକ ଚାମଚ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗରମ କରି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଚା’ ଭଳି ପିଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଭଲ ହୁଏ । ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସକୁ ଛାଣି ୨-୨ ବୁନ୍ଦ ନାକରେ ପକାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଆଖି ରୋଗ: ବାସଙ୍ଗ ଗଛର ଫୁଲ ୨-୪ ଗ୍ରାମକୁ ଉଷୁମ କରି ଆଖି ଉପରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଖି ଫୁଲା ଓ ଆଖିର ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ । ମୁଖ ଛାଲି ଓ ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଚୋବାଇ ରସ ଢୋକିଲେ ମୁଖ ଛାଲି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ବାସଙ୍ଗ ଡାଳକୁ ଦାନ୍ତ କାଠି କରି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଦାନ୍ତରୋଗ ସହିତ ମୁଖ ଛାଲି ଠିକ୍ ହୁଏ । ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଲାଳ ବାହାର କଲେ ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୁଏ । ଦାନ୍ତ ରୋଗ: ଦାନ୍ତରେ କଣା ହୋଇ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଦାନ୍ତ କଣାରେ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ଭରିଦେଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ । ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେହି ପାଣିରେ କୁଳି କଲେ ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢ଼ି ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ଅପସ୍ମାର (ମୂର୍ଚ୍ଛା): ପ୍ରତିଦିନ ୨-୫ ଗ୍ରାମ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମହୁ ସହିତ ଖାଇ ପଥ୍ୟରେ କେବଳ କ୍ଷୀରଭାରତ ଖାଇଲେ ପୁରୁଣା ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ୱାସରୋଗ: ବାସଙ୍ଗ, ହଳଦୀ, ଧନିଆଁ ଗୁଳୁଚି, ପିପ୍ପଳୀ, ଶୁଣ୍ଠିକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ୧୦-୨୦ ଗ୍ରାମ କ୍ୱାର୍ଥରେ ଏକ ଗ୍ରାମ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦିନରେ ୩ ଥର ପିଇଲେ ଶ୍ୱାସରୋଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଭଲ ହୁଏ । ଛୋଟ ବାସଙ୍ଗ ଗଛକୁ ପୋଡ଼ି ଭଷ୍ମ କରି କପଡ଼ାରେ ରଖି ସେଥିରୁ ୨ ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କଲେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । କାଶ ରୋଗ: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ୫-୭ ଗ୍ରାମରେ ମହୁ ମିଶାଇ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କଲେ କାଶ ଭଲ ହୁଏ । ବାସଙ୍ଗ, କିସମିସ୍ ଓ ମିଶ୍ରୀକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ୧୦-୨୦ ଗ୍ରାମ କ୍ୱାଥ୍ ଦିନରେ ୩ ଥର ପିଇଲେ ଶୁଖିଲା କାଶ ଠିକ୍ ହୁଏ । ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ଏକଚାମଚ, ଅଦାରସ ଏକ ଚାମଚ, ମହୁ ଏକ ଚାମଚକୁ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାଶ ଭଲ ହୁଏ । ଯକ୍ଷ୍ମାରୋଗ: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରର ୨୦-୩୦ ଗ୍ରାମ କ୍ୱାର୍ଥରେ ଛୋଟ ପିପ୍ପଳୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଶ୍ୱାସ, କାଶ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ବୁକକ୍ ଶୂଳ: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଓ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଗରମ କରି ନାଭିର ତଳ ଭାଗରେ ସେକଦେଲେ ଓ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ୫ ଗ୍ରାମରେ ୫ ଗ୍ରାମ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ବୃକକ୍ ଦରଜ ଓ ଫୁଲା ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ରକ୍ତାତିସାର: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ୧୦-୨୦ ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ଦିନରେ ୩-୪ ଥର ପିଇଲେ ରକ୍ତ ଅତିସାର ଠିକ୍ ହୁଏ । ମୂତ୍ରଦୋଷ: ତରଭୁଜ ମଂଜି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଓ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ବାଟି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ପରିସ୍ରା ଖୋଲା ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ । ପରିସ୍ରାପୋଡ଼ା: ବାସଙ୍ଗ ଫୁଲ ୮-୧୦ଟିକୁ ରାତ୍ରିରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ସକାଳେ ଫୁଲକୁ ପାଣିରେ ମକଚି ଛାଣି ପିଇଲେ ପରିସ୍ରା ଜ୍ୱଳନ ଓ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ । ଜଳଦୋର: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ୧୦-୨୦ ଗ୍ରାମକୁ ଦିନରେ ୨-୩ଥର ପିଇଲେ କିଛିଦିନରେ ଜଳୋଦର ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ । ସୁଖ ପ୍ରସବ: ବାସଙ୍ଗ ଗଛର ଚେରକୁ ଘୋରି ନାଭି ଉପରେ ଲେପଦେଲେ ଓ ବାସଙ୍ଗ ମୂଳକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଲେ ସୁଖ ପ୍ରସବ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ୱେତପ୍ରଦର: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ୧୦-୧୫ ଗ୍ରାମକୁ ଗୁଳୁଚି ରସ ୫ ଗ୍ରାମ ସହିତ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଶେତ୍ୱପ୍ରଦତ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ । ରକ୍ତପ୍ରଦର: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ୧୦ ଗ୍ରାମରେ ମିଶ୍ରୀ ମିଶାଇ ଦିନରେ ୩-୪ଥର ପିଇଲେ ରକ୍ତ ପ୍ରଦର ଠିକ୍ ହୁଏ । କାମଳ ରୋଗ: ବାସଙ୍ଗ ଗଛ ପଞ୍ଚାଗ ରସ ୧୦ ମିଲିରେ ସାମନ ମାତ୍ରାରେ ମିଶ୍ରୀ ଓ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇଲେ କାମଳ ଠିକ୍ ହୁଏ । ତ୍ରିଫଳା, ଗୁଳୁଚି, କଟୁକୀ, ଚିରେଇତା, ନିମ୍ବଛେଲି ଓ ବାସଙ୍ଗ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ୨୦ ଗ୍ରାମକୁ ୩୨୦ ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ପାଣି ଚାରିଭାଗରୁ ଭାବେ ରହିଲେ ଥଣ୍ଡା କରି ଛାଣି ସେହି ପାଣିରୁ ୨୦ ମିଲି ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ କାମଳ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ବଥ: ବଥ ଆରମ୍ଭରେ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ବାଟି ଲଗାଇଲେ ବଥ ବସିଯାଏ ଓ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ସଦ୍ଧିବାତ: ବାସଙ୍ଗ ଗଛର ପାଚିଲା ପତ୍ରକୁ ଗରମ କରି ସେକଦେଲେ ସଦ୍ଧିବାତ ଓ ଏକ ଅଙ୍ଗୀବାତ ଠିକ୍ ହୁଏ, । ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଛେଚି ରାଶି ତେଲ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲରେ ସିଝାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ଛାଣି ମାଲିସ୍ କଲେ ସଦ୍ଧିବାତରେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ । ଅର୍ଶରୋଗ: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ସମମାତ୍ରାରେ ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ ସେଥିରୁ ୪ ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ କଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଶ ଜନୀତ ରକ୍ତସ୍ରାବରେ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ୧୦-୨୦ ଗ୍ରାମରେ ପିଇଲେ କିମ୍ବା ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ୩-୪ ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୁଏ । ରକ୍ତ ପିତ୍ତ: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ୧୦-୨୦ ଗ୍ରାମରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଓ ମିଶ୍ରୀ ମିଶାଇ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ କଲେ ରକ୍ତପିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୁଏ । ଯାଦୁ ଓ ଗଲଉ: ବାସଙ୍ଗ ଗଛର କଅଁଳ ପତ୍ର ୧୦-୧୨ ଗ୍ରାମରେ ୨-୫ ଗ୍ରାମ ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇ ବାଟି ଗୋମୂତ୍ରରେ ମିଶାଇ ଲେପ ଦେଲେ ଯାଦୁ ଓ ଗଲୁ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ । ଜ୍ୱର: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଓ ଅଁଳା ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ଦରକୁଟା କରି ରାତ୍ରିରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ସକାଳେ ତାହାକୁ ଚକଟି ଛାଣି ସେହି ପାଣିରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରୀ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ସନ୍ନିପାତ ଜ୍ୱର: ବାସଙ୍ଗ ମୂଳର ଛେଲି ୨୦ ଗ୍ରାମ, ଶୁଣ୍ଠି ୩ ଗ୍ରାମ, ଗୋଲମରିଚ ୧ ଗ୍ରାମକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେହି କ୍ୱାର୍ଥକୁ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଆଇଲେ ସନ୍ନିତାପ ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ । ଶରୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବା ଝାଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସରେ ଅଳ୍ପ ଶଙ୍ଖ ଭଷ୍ମ ମିଶାଇ ଶରୀରରେ ଲଗାଇଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୁଏ । ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣକରି ଚନ୍ଦନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲେମ୍ବୁରସ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ କରି ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ ଝାଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୁଏ । ଥଣ୍ଡା ଓ ସର୍ଦ୍ଦି: ୮-୧୦ଟି ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସରେ ଗୋଲମରିଚ ଓ ମିଶ୍ରୀ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଓ ସର୍ଦ୍ଦି ଠିକ୍ ହୁଏ । ରକ୍ତହୀନତା: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ଏକ ଚାମଚ, ଅଦା ରସ ଏକ ଚାମଚ ଓ ମହୁ ଏକ ଚାମଚକୁ ମିଶାଇ କିଛିଦିନ ସେବନ କଲେ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହୁଏ । ଘା ରୋଗ: ଘାକୁ ନିମ୍ବପତ୍ର ସିଝା ପାଣିରେ ଧୋଇ ପୋଛି ଶୁଖିଲା ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଛିଞ୍ଚି ପଟି ବାନ୍ଧିଲେ ଘା’ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ । ଗଳା ଦରଜ: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେହି ପାଣିରେ କୁଳି କଲେ ଗଳା ଦରଜ ଭଲ ହୁଏ । ଯକୃତ ରୋଗ: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସରେ ମହୁ ମିଶାଇ କିଛିଦିନ ଚାଟିଲେ ଯକୃତ ରୋଗରେ ଲାଭ ମିଳେ । ଅଲସର: ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ୧୦-୧୫ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ୩-୪ ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ କିଛିଦିନରେ ଅଲସର ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ।

Categories
HEALTH

RELATED BY

 • ଓଡିଶାରେ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଡେଙ୍ଗୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା

  ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଡେଙ୍ଗୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ୬ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି । ଆଜି ଜାତୀୟ ଡେଙ୍ଗୁ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ...
 • ବିଜେଡି ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ହଜାର ୟୁନିଟ୍‍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବ

   ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ସାମାଜିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ‘ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ୯୯ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇ...
 • Naveen  Patnaik

  Chief Minister Shri Naveen  Patnaik at the 52nd Annual Conference of Urological Society of India at Bhubaneswar on 23-1-2019....
 • ପିଜୁଳିର

  ପିଜୁଳି ସହିତ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ । ଏହା ଫଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ପିଜୁଳି ଗଛ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଫଳ ଅଟେ । ଏହା ଦୁଇଟି ପ୍ରଜାତିର ଦେଖାଯାଏ, ଲାଲ୍‍ ଓ ଧଳା...
WhatsApp chat