• ଆଜିର ରାଶିଫଳ:ଶନିବାର

  ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ଶନି ଦେବ ଅଦ୍ୟ ବୃଷ, ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତବାର । ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ -ପ୍ରାଘ ୦୫/୩୩/୦୯ ସୂର୍ଯ୍ୟଅସ୍ତ – ସଂଘ ୦୫/୫୬/୩୯ ରାହୁକାଳ – ଦିବା ଘ ୦୮/୩୯ ରୁ ଦିବା ଘ ୧୦/୧୨ ମଧ୍ଯରେ । ମାହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ଦିଘ ୦୮/୩୧ ରୁ ଦିନ ଘ ୧୨/୨୩ ମଧ୍ଯରେ । ଆଜି ମୂଳା ଖାଇବା ମନା । ସତର୍କତା – ରାତି...
 • ଆଜିର ରାଶିଫଳ:ଶୁକ୍ରବାର

  ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ଶନି ଦେବ  ଅଦ୍ୟ ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିରେ ଘାତବାର ।  ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ – ପ୍ରାଘ ୦୫/୩୨/୫୭ ସୂର୍ଯ୍ୟଅସ୍ତ – ସଂଘ ୦୫/୫୭/୩୧ ରାହୁକାଳ – ଦିବା ଘ ୧୦/୧୨ ରୁ ଦିବା ଘ ୧୧/୪୫ ମଧ୍ୟରେ ।  ଆଜି ପୋଟଳ ଖାଇବା ମନା । ଅମୃତବେଳା :ଦି ଘ ୦୭/୦୦ ଗତେ ଦି ଘ ୧/୧୦ ମଧ୍ୟରେ, ଦି ଘ...
 • ଆଜିର ରାଶିଫଳ:ଗୁରୁବାର

  ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ଶନି ଦେବ ଅଦ୍ୟ ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର । ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ – ପ୍ରାଘ ୦୫/୩୨/୪୪ ସୂର୍ଯ୍ୟଅସ୍ତ – ସଂଘ ୦୫/୫୮/୨୪ ରାହୁକାଳ – ଦିବା ଘ ୧/୧୮ ରୁ ଦିବା ଘ ୦୨/୫୨ ମଧ୍ଯରେ । ଆଜି  ଭେଜିବାଇଗଣ ଖାଇବା ମନା ଅମୃତବେଳା : ଦିଘ ୧୦/୪୮ ଗତେ ଦିନ ଘ ୧୨/୧୫ ମଧ୍ଯରେ, ଦିଘ   ୦୨/୨୭ ଗତେ ୦୪/୩୮...
 • ଆଜିର ରାଶିଫଳ:ବୁଧବାର

  ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ଶନି ଦେବ  ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ- ପ୍ରାଘ୦୫/୩୨/୩୧, ସୂର୍ଯ୍ୟଅସ୍ତ – ସଂଘ ୦୫/୫୯/୧୫ ଅଦ୍ୟ କର୍କଟରାଶିର ଘାତବାର୍ ରାହୁକାଳ – ଦିବା ଘ ୧୧/୪୬ ରୁ ଦିବା ଘ ୦୧/୧୯ ମଧ୍ଯରେ । ଆଜି ପାଣିକଖାରୁ ଖାଇବା ମନା । ଅମୃତବେଳା : ରାତ୍ର ୦୮/୩୬ ଗତେ ଦି ଘ ୧୧/୩୧ ମଧ୍ଯରେ ସଂଧ୍ଯ ଘ ୦୬/୧୪ ଗତେ ରାତ୍ର ଘ ୧୦/୩୫ ମଧ୍ୟରେ ।...
 • ଆଜିର ରାଶିଫଳ:ମଙ୍ଗଳବାର

  ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ଶନି ଦେବ  ଅଦ୍ୟ ମକର ରାଶିର ଘାତବାର । ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ – ପ୍ରାଘ ୦୫/୩୨/୧୭ ସୂର୍ଯ୍ୟଅସ୍ତ – ସଂଘ ୦୬/୦୦/୦୭ ରାହୁକାଳ – ଦିବା ଘ ୦୨/୫୩ ରୁ ଦିବା ଘ ୦୪/୨୭ ମଧ୍ଯରେ । ଆଜି ମାଛମାଂସ ଖାଇବା ମନା । ଅମୃତବେଳା : ଦିଘ ୧୦/୦୩ ଗତେ ଦିନ ଘ ୧୦/୪୭ ମଧ୍ଯରେ, ରାଘ ୦୧/୩୫ ଗତେ ୧୧/୨୭ ମଧ୍ୟରେ...
 • ଆଜିର ରାଶିଫଳ:ସୋମବାର

  ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ଶନି ଦେବ  ଅଦ୍ୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତବାର । ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ – ପ୍ରାଘ ୦୫/୩୨/୦୪ ସୂର୍ଯ୍ୟଅସ୍ତ – ସଂଘ ୦୬/୦୦/୫୮ ରାହୁକାଳ – ଦିବା ଘ ୦୭/୦୬ ରୁ ଦିବାଘ ୦୮/୩୯ ମଧ୍ଯରେ । ଆଜି ବିରି ଖାଇବା ମନା । ଅମୃତବେଳା : ଦିଘ ୧୨/୫୮ ଗତେ ଦିନ ଘ ୦୩/୦୯ ମଧ୍ଯରେ, ରାତ୍ର ଘ ୦୭/୫୭ ଗତେ ୧୧/୨୬ ମଧ୍ୟରେ...
 • ଆଜିର ରାଶିଫଳ:ଶନିବାର

  ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ଶନି ଦେବ ଅଦ୍ୟ ବୃଷ, ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତବାର । ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ -ପ୍ରାଘ ୦୫/୩୧/୩୭ ସୂର୍ଯ୍ୟଅସ୍ତ – ସଂଘ ୦୬/୦୨/୩୯ ରାହୁକାଳ – ଦିବା ଘ ୦୮/୩୯ ରୁ ଦିବା ଘ ୧୦/୧୩ ମଧ୍ଯରେ । ମାହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ଦିଘ ୦୮/୩୧ ରୁ ଦିନ ଘ ୧୨/୨୩ ମଧ୍ଯରେ । ଆଜି ପୋଇ ଖାଇବା ମନା । ସତର୍କତା – ଦିବା...
 • ଆଜିର ରାଶିଫଳ:ଶୁକ୍ରବାର

  ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ଶନି ଦେବ  ଅଦ୍ୟ ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିରେ ଘାତବାର ।  ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ – ପ୍ରାଘ ୦୫/୩୧/୨୩ ସୂର୍ଯ୍ୟଅସ୍ତ – ସଂଘ ୦୬/୦୩/୩୧ ରାହୁକାଳ – ଦିବା ଘ ୧୦/୧୩ ରୁ ଦିବା ଘ ୦୧/୪୭ ମଧ୍ୟରେ ।  ଆଜି ଶିମ୍ବ ଖାଇବା ମନା । ଅମୃତବେଳା :ଦି ଘ ୦୭/୦୦ ଗତେ ଦି ଘ ୧/୧୦ ମଧ୍ୟରେ, ଦି ଘ...
 • ଆଜିର ରାଶିଫଳ:ଗୁରୁବାର

  ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ଶନି ଦେବ  ଅଦ୍ୟ ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର । ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ – ପ୍ରାଘ ୦୫/୩୧/୧୧ ସୂର୍ଯ୍ୟଅସ୍ତ – ସଂଘ ୦୬/୦୪/୨୦ ରାହୁକାଳ – ଦିବା ଘ ୧/୨୨ ରୁ ଦିବା ଘ ୦୨/୫୬ ମଧ୍ଯରେ । ଆଜି  କଳମ୍ବି ଶାଗ ଖାଇବା ମନା ଅମୃତବେଳା : ଦିଘ ୧୦/୪୮ ଗତେ ଦିନ ଘ ୧୨/୧୫ ମଧ୍ଯରେ, ଦିଘ   ୦୨/୨୭ ଗତେ...